Tết Kỷ Hợi, số ca cấp cứu do pháo nổ tăng trên 40% so với năm ngoái

Nhiều ca tai nạn do đốt pháo trong Tết Kỷ Hợi 2019
Nhiều ca tai nạn do đốt pháo trong Tết Kỷ Hợi 2019
Nhiều ca tai nạn do đốt pháo trong Tết Kỷ Hợi 2019
Lên top