Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái Vũ Xuân Sáng “đưa hối lộ” hay bị ép buộc?

Giám đốc Sở KHĐT Yên Bái Vũ Xuân Sáng và ngôi nhà bề thế của gia đình. Đồ họa: LN.
Giám đốc Sở KHĐT Yên Bái Vũ Xuân Sáng và ngôi nhà bề thế của gia đình. Đồ họa: LN.
Giám đốc Sở KHĐT Yên Bái Vũ Xuân Sáng và ngôi nhà bề thế của gia đình. Đồ họa: LN.
Lên top