Gây thất thoát tại công ty xổ số Đồng Nai 79 tỷ đồng, 7 bị cáo hầu toà

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Hà Anh Chiến
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Hà Anh Chiến
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top