Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng" cùng bị tuyên án 1 năm tù

Trùm giang hồ Thái Bình - Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" bị tuyên phạt mỗi bị cáo 1 năm tù giam. Ảnh chụp qua màn hình: Ảnh: T.D
Trùm giang hồ Thái Bình - Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" bị tuyên phạt mỗi bị cáo 1 năm tù giam. Ảnh chụp qua màn hình: Ảnh: T.D
Trùm giang hồ Thái Bình - Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" bị tuyên phạt mỗi bị cáo 1 năm tù giam. Ảnh chụp qua màn hình: Ảnh: T.D
Lên top