Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình được thăng hàm Đại tá

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh Công an tỉnh Thái Bình
Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh Công an tỉnh Thái Bình
Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh Công an tỉnh Thái Bình
Lên top