Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" bị đề nghị từ 9 tháng - 1 năm tù

Bị cáo Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" tại phiên xét xử do Tòa án nhân dân TP.Thái Bình tổ chức hôm nay. Ảnh chụp màn hình: T.D
Bị cáo Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" tại phiên xét xử do Tòa án nhân dân TP.Thái Bình tổ chức hôm nay. Ảnh chụp màn hình: T.D
Bị cáo Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" tại phiên xét xử do Tòa án nhân dân TP.Thái Bình tổ chức hôm nay. Ảnh chụp màn hình: T.D
Lên top