Dùng chó nghiệp vụ, phát hiện gần 5 kg cần sa vận chuyển trái phép

Lên top