Bắt 2 đối tượng vận chuyển cần sa qua biên giới

2 đối tượng bị bắt cùng tang vật là 15kg cần sa.
2 đối tượng bị bắt cùng tang vật là 15kg cần sa.
2 đối tượng bị bắt cùng tang vật là 15kg cần sa.
Lên top