Đà Lạt: Một đối tượng tự cung, tự cấp... cần sa trong thành phố

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Mai An
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Mai An
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Mai An
Lên top