Đối tượng dùng súng bắt người phụ nữ làm con tin đã có tiền án, tiền sự

Hai đối tượng tại cơ quan công an.
Hai đối tượng tại cơ quan công an.
Hai đối tượng tại cơ quan công an.