Đề nghị tuyên 6 đến 7 năm tù đối với Tổng Giám đốc VTC online Phan Sào Nam

Bị cáo Phan Sào Nam.
Bị cáo Phan Sào Nam.
Bị cáo Phan Sào Nam.