Lời nói nghẹn ngào của dì ruột Phan Sào Nam khi khai báo số tiền 236 tỉ

Bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột của Phan Sào Nam) tại tòa. Ảnh CN.
Bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột của Phan Sào Nam) tại tòa. Ảnh CN.
Bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột của Phan Sào Nam) tại tòa. Ảnh CN.
Lên top