Công ty bình phong của Nguyễn Văn Dương quyền lực cỡ nào khiến Phan Sào Nam muốn biết nhưng không dám hỏi?

Phan Sào Nam - một trong những chủ mưu của đường dây đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ. Ảnh chụp chiều 17.11: Phạm Dự
Phan Sào Nam - một trong những chủ mưu của đường dây đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ. Ảnh chụp chiều 17.11: Phạm Dự
Phan Sào Nam - một trong những chủ mưu của đường dây đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ. Ảnh chụp chiều 17.11: Phạm Dự
Lên top