Đề nghị phạt ông Đinh La Thăng 10-11 năm tù, Đinh Ngọc Hệ chung thân

Đại diện Viện kiểm sát đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Đại diện Viện kiểm sát đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Đại diện Viện kiểm sát đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Lên top