Bị cáo Đinh La Thăng: “Tôi không chỉ đạo trực tiếp dự án này”

Lên top