Đắk Nông: Giáp tết, phá rừng quy mô lớn tại huyện Đắk G’Long

Một thân cây bị các đối tượng đốn hạ.
Một thân cây bị các đối tượng đốn hạ.
Một thân cây bị các đối tượng đốn hạ.