Đắk Nông: Giáp tết, phá rừng quy mô lớn tại huyện Đắk G’Long

Một thân cây bị các đối tượng đốn hạ.
Một thân cây bị các đối tượng đốn hạ.