Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lâm tặc liều lĩnh phá rừng, Kon Tum và Gia Lai căng mình chống đỡ

Đo đếm số gỗ thiệt hại. Ảnh Đình Văn
Đo đếm số gỗ thiệt hại. Ảnh Đình Văn