Đại diện của bà Trần Uyên Phương nói về các tố cáo vay nặng lãi, chiếm đoạt

Bà Trần Uyên Phương. Ảnh: Cẩm Hương.
Bà Trần Uyên Phương. Ảnh: Cẩm Hương.
Bà Trần Uyên Phương. Ảnh: Cẩm Hương.
Lên top