Công ty mua bán nợ của gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát đang làm ăn ra sao?

Gia đình ông Trần Qúy Thanh lấn sân sang lĩnh vực mua bán nợ và bất động sản.
Ảnh: Mai Hạnh.
Gia đình ông Trần Qúy Thanh lấn sân sang lĩnh vực mua bán nợ và bất động sản. Ảnh: Mai Hạnh.
Gia đình ông Trần Qúy Thanh lấn sân sang lĩnh vực mua bán nợ và bất động sản. Ảnh: Mai Hạnh.
Lên top