Luật sư đề nghị thu hồi 3.690 tỉ từ cha con ông Trần Quý Thanh

Tại phiên xử tháng 1/2017, Phạm Công Danh cho rằng cha con ông Trần Quý Thanh là người hại mình. Ảnh: Tùng Tin.
Tại phiên xử tháng 1/2017, Phạm Công Danh cho rằng cha con ông Trần Quý Thanh là người hại mình. Ảnh: Tùng Tin.
Tại phiên xử tháng 1/2017, Phạm Công Danh cho rằng cha con ông Trần Quý Thanh là người hại mình. Ảnh: Tùng Tin.
Lên top