Người tố cáo có được đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ mình?

Việc đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo được quy định tại Điều 50 Luật Tố cáo. Ảnh minh hoạ
Việc đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo được quy định tại Điều 50 Luật Tố cáo. Ảnh minh hoạ
Việc đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo được quy định tại Điều 50 Luật Tố cáo. Ảnh minh hoạ
Lên top