Đà Nẵng: Phát hiện lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc

Đà Nẵng tiếp tục phát hiện lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc. Ảnh: Thọ Quang
Đà Nẵng tiếp tục phát hiện lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc. Ảnh: Thọ Quang
Đà Nẵng tiếp tục phát hiện lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc. Ảnh: Thọ Quang
Lên top