Đà Nẵng phát hiện 21.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ đối với 21.000 khẩu trang y tế loại 4 lớp. Ảnh: Hữu Long
Chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ đối với 21.000 khẩu trang y tế loại 4 lớp. Ảnh: Hữu Long
Chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ đối với 21.000 khẩu trang y tế loại 4 lớp. Ảnh: Hữu Long
Lên top