Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô bị đề nghị truy tố

Bị can Hoà - cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Cơ quan công an.
Bị can Hoà - cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Cơ quan công an.
Bị can Hoà - cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Cơ quan công an.
Lên top