Thạc sĩ xin không làm nghiên cứu sinh vì sử dụng văn bằng 2 của ĐH Đông Đô

Nhiều lãnh đạo của Trường Đại học Đông Đô đã bị khởi tố vì liên quan đến những sai phạm trong đào tạo văn bằng 2. Ảnh: Bích Hà
Nhiều lãnh đạo của Trường Đại học Đông Đô đã bị khởi tố vì liên quan đến những sai phạm trong đào tạo văn bằng 2. Ảnh: Bích Hà
Nhiều lãnh đạo của Trường Đại học Đông Đô đã bị khởi tố vì liên quan đến những sai phạm trong đào tạo văn bằng 2. Ảnh: Bích Hà
Lên top