Bao nhiêu cán bộ của ĐH Đông Đô bị bắt trong vụ án giả mạo công tác?

Bị can Hòa (ngoài cùng bên trái) cùng hai nhân viên Đại học Đông Đô - Quang và Thùy. Ảnh cơ quan công an.
Bị can Hòa (ngoài cùng bên trái) cùng hai nhân viên Đại học Đông Đô - Quang và Thùy. Ảnh cơ quan công an.
Bị can Hòa (ngoài cùng bên trái) cùng hai nhân viên Đại học Đông Đô - Quang và Thùy. Ảnh cơ quan công an.
Lên top