Công ty du lịch Thanh niên Xung phong có quan hệ gì với ông Lê Tấn Hùng?

Cơ quan điều tra khám xét hai công ty du lịch đã "bắt tay" với ông Lê Tấn Hùng, trong đó có công ty VYC Travel.
Cơ quan điều tra khám xét hai công ty du lịch đã "bắt tay" với ông Lê Tấn Hùng, trong đó có công ty VYC Travel.
Cơ quan điều tra khám xét hai công ty du lịch đã "bắt tay" với ông Lê Tấn Hùng, trong đó có công ty VYC Travel.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top