Đang khám xét công ty du lịch có "hợp tác" với Tổng công ty SAGRI

Trụ sở công ty lữ hành Hòa Bình quốc tế đang bị khám xét.
Trụ sở công ty lữ hành Hòa Bình quốc tế đang bị khám xét.
Trụ sở công ty lữ hành Hòa Bình quốc tế đang bị khám xét.
Lên top