Khởi tố thêm tội danh Lê Tấn Hùng và bắt hai giám đốc công ty du lịch

GĐ Công ty Thương mại Lữ hành Hòa Bình Quốc tế được công an đưa về nhà riêng khám xét,
GĐ Công ty Thương mại Lữ hành Hòa Bình Quốc tế được công an đưa về nhà riêng khám xét,
GĐ Công ty Thương mại Lữ hành Hòa Bình Quốc tế được công an đưa về nhà riêng khám xét,

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top