Công ty của “ông trùm” Nguyễn Văn Dương điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỉ giờ ra sao?

Trụ sở mới của Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) do Nguyễn Văn Dương đứng đầu đã đóng cửa.
Trụ sở mới của Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) do Nguyễn Văn Dương đứng đầu đã đóng cửa.
Trụ sở mới của Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) do Nguyễn Văn Dương đứng đầu đã đóng cửa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM