Công an triệu tập 2 người rải vàng mã xuống sông Hương

Hành vi rải vàng mã của 2 chủ thuyền rồng được người dân ghi lại. Ảnh: Người dân cung cấp.
Hành vi rải vàng mã của 2 chủ thuyền rồng được người dân ghi lại. Ảnh: Người dân cung cấp.
Hành vi rải vàng mã của 2 chủ thuyền rồng được người dân ghi lại. Ảnh: Người dân cung cấp.
Lên top