Rải vàng mã

Người ta đang bức tử sông Hương bằng vàng mã

Lê Thanh Phong |

Đánh thuyền rồng ra giữa sông Hương, bày ra cúng kiếng, rồi rải vàng mã xuống sông. Không phải một, mà nhiều trường hợp như vậy. Họ đang phá hoại môi trường, bức tử sông Hương.

Công an triệu tập 2 người rải vàng mã xuống sông Hương

PHÚC ĐẠT |

Công an TP.Huế triệu tập làm việc 2 người đàn ông có hành vi rải vàng mã xuống sông Hương.