Chính quyền ở đâu khi giang hồ ngang nhiên cướp đất hàng loạt của dân?

Các nhóm xã hội ngang nhiên chiếm đất của người dân. Ảnh: HH
Các nhóm xã hội ngang nhiên chiếm đất của người dân. Ảnh: HH
Các nhóm xã hội ngang nhiên chiếm đất của người dân. Ảnh: HH
Lên top