Hải Phòng: Phát hiện 4 trang thông tin điện tử giả mạo cơ quan báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng chỉ rõ sự khác biệt giữa trang tin chính thống và giả mạo. Ảnh CTV
Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng chỉ rõ sự khác biệt giữa trang tin chính thống và giả mạo. Ảnh CTV
Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng chỉ rõ sự khác biệt giữa trang tin chính thống và giả mạo. Ảnh CTV
Lên top