Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chiêu lừa đơn giản chiếm đoạt 35 tỷ đồng

Bị cáo Hoa lãnh án tù chung thân. Ảnh: P.B
Bị cáo Hoa lãnh án tù chung thân. Ảnh: P.B