Cán bộ Ban quản lý dự án “vòi” 100 triệu đồng của doanh nghiệp để "chạy thầu"