Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Mọi công tác đấu thầu phải công khai, minh bạch

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo các cơ sở đấu thầu minh bạch, công khai, tránh chọn địa chỉ trước. Ảnh: TT
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo các cơ sở đấu thầu minh bạch, công khai, tránh chọn địa chỉ trước. Ảnh: TT
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo các cơ sở đấu thầu minh bạch, công khai, tránh chọn địa chỉ trước. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM