“Cắm” cả bằng tiến sĩ để cá độ World Cup

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội tại hội nghị sáng 9.7. Ảnh: Bảo Lâm.
Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội tại hội nghị sáng 9.7. Ảnh: Bảo Lâm.
Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội tại hội nghị sáng 9.7. Ảnh: Bảo Lâm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top