Cà Mau: 10 năm tù cho người vợ dùng dây siết cổ chồng đến chết

Nguyễn Thị Hằng Ni tại tòa
Nguyễn Thị Hằng Ni tại tòa