Giết người yêu cũ, phân xác phi tang: Chia tay cũng cần có kỹ năng