Bộ Công an cảnh báo việc đầu tư tiền ảo tại Winsbank

Hệ thống Winsbank là do một nhóm đối tượng tại Việt Nam tổ chức hoạt động, không đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Công an.
Hệ thống Winsbank là do một nhóm đối tượng tại Việt Nam tổ chức hoạt động, không đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Công an.
Hệ thống Winsbank là do một nhóm đối tượng tại Việt Nam tổ chức hoạt động, không đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top