Khi tin tặc lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để lừa đảo

Ngày 7.3.2020 mới đây, Cục An toàn thông tin đã đưa ra cảnh báo tấn công mạng thông qua dịch vụ Remote Desktop vào các máy chủ tại Việt Nam. Ảnh minh họa
Ngày 7.3.2020 mới đây, Cục An toàn thông tin đã đưa ra cảnh báo tấn công mạng thông qua dịch vụ Remote Desktop vào các máy chủ tại Việt Nam. Ảnh minh họa
Ngày 7.3.2020 mới đây, Cục An toàn thông tin đã đưa ra cảnh báo tấn công mạng thông qua dịch vụ Remote Desktop vào các máy chủ tại Việt Nam. Ảnh minh họa
Lên top