Tin tặc giả nội dung cảnh báo virus Corona để lây nhiễm mã độc

Tin tặc đã lợi dụng những cảnh báo về virus Corona để phát tán mã độc đến người dùng (ảnh minh họa).
Tin tặc đã lợi dụng những cảnh báo về virus Corona để phát tán mã độc đến người dùng (ảnh minh họa).
Tin tặc đã lợi dụng những cảnh báo về virus Corona để phát tán mã độc đến người dùng (ảnh minh họa).
Lên top