Bé gái 15 tuổi sinh con, khai "tác giả" là bạn cùng lớp nhưng kết quả ADN lại không phải

Số trẻ em gái bị xâm hại tình dục có xu hướng ngày càng tăng (ảnh minh họa)
Số trẻ em gái bị xâm hại tình dục có xu hướng ngày càng tăng (ảnh minh họa)
Số trẻ em gái bị xâm hại tình dục có xu hướng ngày càng tăng (ảnh minh họa)