Vẫn còn bao che, nể nang khi xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em

Cha mẹ phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên về con mình. ảnh: Hải Nguyễn
Cha mẹ phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên về con mình. ảnh: Hải Nguyễn
Cha mẹ phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên về con mình. ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM