Bắt được đạo chích liên tục trộm laptop ở nhiều trường đại học Đà Nẵng

Đối tượng Thế Anh gây ra nhiều vụ trộm ở các trường đại học Đà Nẵng. Ảnh: CACC
Đối tượng Thế Anh gây ra nhiều vụ trộm ở các trường đại học Đà Nẵng. Ảnh: CACC
Đối tượng Thế Anh gây ra nhiều vụ trộm ở các trường đại học Đà Nẵng. Ảnh: CACC
Lên top