Đến nhà dân xin tiền rồi trộm cắp tài sản, mua ma túy sử dụng

2 đối tượng Thưởng và Dũng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Lạng Sơn
2 đối tượng Thưởng và Dũng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Lạng Sơn
2 đối tượng Thưởng và Dũng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Lạng Sơn
Lên top