CĐKKT Hải Phòng: 150 cán bộ công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Công đoàn KKT Hải Phòng tập huấn Bộ luật Lao động 2019 tới 150 cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh TT
Công đoàn KKT Hải Phòng tập huấn Bộ luật Lao động 2019 tới 150 cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh TT
Công đoàn KKT Hải Phòng tập huấn Bộ luật Lao động 2019 tới 150 cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh TT
Lên top