Bắt đối tượng đạp bạn trên tàu xuống biển vì mâu thuẫn

Đối tượng tại cơ quan chức năng
Đối tượng tại cơ quan chức năng