Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bắt đối tượng đạp bạn trên tàu xuống biển vì mâu thuẫn

Đối tượng tại cơ quan chức năng
Đối tượng tại cơ quan chức năng