Thanh niên “ngáo đá” dùng dao đâm CSGT và khống chế phụ nữ mang bầu